Psykologspesialist Bjørg Jorunn Try

Psykologspesialist
Bjørg Jorunn Try

Terapi

Individualterapi, parterapi og familieterapi

Erfaring fra ulike problemstillinger, blant annet:

Tilnærmingsmåte er eklektisk, det vil si at det brukes mange ulike innfallsvinkler/metoder, slik at terapien skreddersys til klientens behov.